لوح فشرده
Address
       
جستجوی مدارک براساس:    
شماره مدرک: تا
شماره ثبت: تا
نسخه: تا
سال نشر:    
شماره بازیابی آزاد:    
شماره بازیابی:    


  محدود کردن مدارک بر اساس:    
 
 

       
         
       
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 219     

عنوان پدیدآورنده نسخه ناشر تاریخ انتشار
پروژه صنایع ، دکترابطحی ، تصمیم گیری محمد مهدی محمودی موسسه آموزش عالی زند 1395
پروژه صنایع ، دکتر ابطحی ، مدیریت و کنترل پروژه بخش کلندر دو منظوره فرزانه فروتن فرد موسسه آموزش عالی زند 1394
پروژه صنایع ، دکتر ابطحی،کنترل پروژه علیرضا شیرالی موسسه آموزش عالی زند 1394
پروژه صنایع ،دکتر ابطحی،انتخاب تامین کننده مناسب بر حسب رویکرد های تصمیم گیری در زنجیره ی تامین حمیدرضا کاویانی موسسه آموزش عالی زند 1394
پروژه صنایع ،دکتر ابطحی،کنترل پروژه احداث خطوط فرنوش فروهر موسسه آموزش عالی زند 1394
پروژه صنایع ،دکتر ابطحی،پیاده سازی کنترل پروژه در طرح توسعه مخابرات شایان عرفان موسسه آموزش عالی زند 1395
پروژه صنایع ،دکتر ابطحی،MRP سعیده مرادی سروستانی موسسه آموزش عالی زند 1395
پروژه صنایع ،دکتر ابطحی،اجرا و پیاده سازی ایـزو2008-9001 با توجه به روش برنامه ریزی و کنترل پروژه رضا ناظم زادگان موسسه آموزش عالی زند 1394
پروژه صنایع ، دکتر ابطحی،کنترل پروژه و بررسی تاخیرهای پروزه ها پژمان عباس توللی موسسه آموزش عالی زند 1394
پروزه صنایع ،دکتر ابطحی،JIT مصطفی شکوه زاده موسسه آموزش عالی زند 1395
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 219     
ورود | جستجوی ترکیبی | کتابخانه ما | راهنما | همارا

کلیه حقوق این محصول متعلق به موسسه همارا می باشد.