پایان نامه
Address
       
جستجوی مدارک براساس:    
شماره مدرک: تا
شماره ثبت: تا
نسخه: تا
شماره بازیابی:    


  محدود کردن مدارک بر اساس:    
 
 
 

       
         
       
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 48     

عنوان پدیدآورنده تاریخ ارائه استاد راهنما موضوع
تجزیه و تحلیل مقابله ای کنشی پیوندها و اشارات زبان انگلیسی و فارسی در سطح مقال علیقلیان احد لطف الله یارمحمدی زبان شناسی مقابله ای
تاثیر جو و روحیه کلاس بر زبان آموزان دختر و پسر در یادگیری زبان انگایسی به عنوان زبان خارجی کیانی حقیقی زهرا لطف الله یارمحمدی تاثیر آب وهوا -- یادگیری زبان انگلیسی
ارتباط بین درک بیان و درک مطلب در آزمون انگلیسی 107 لنگرودی جهانبخش لطف الله یارمحمدی درک‌ م‍طل‍ب‌
General Language Proticiency and Undersstanding Scientific Discourse علوی سید محمد لطف الله یارمحمدی General Language
تفسیر منظورهای ضمنی توسط دانشجویان ایرانی و آمریکایی : تاثیر بسندگی زبان و جنسیت کشمیری هما لطف الله یارمحمدی Conversational
تاثیر جنسیت در کاربرد نقشهای فرمایشی مستقیم و غیر مستقیم کلام در داستانهای کوتاه انگلیسی مقدماتی کودکان شهیدزاده فرنگیس محمدجعفر جباری
World Knowledge Neede for Reading est Texts :A Study of the Types of Inferences in Medical Texts فضیلت فر علی محمد جلیل صادقیان World Knowledge Neede for Reading est Texts
Time and Tense in Persian and American English A Contrastive Analysis for Pedagogical Purposes صدیقی فیروز لطف الله یارمحمدی Time and Tense
تاثیر تدریس مستقیم لغت در یادگیری و کاربرد آن در ساختار نوشتاری زبان آموزان ایرانی رفیعی زهره ناصر رشیدی Vocabulary
توصیف گویش دشتی منصوری خورشید لطف الله یارمحمدی
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 48     
ورود | جستجوی ترکیبی | کتابخانه ما | راهنما | همارا

کلیه حقوق این محصول متعلق به موسسه همارا می باشد.