کتاب لاتین
Address
       
جستجوی مدارک براساس:    
شماره مدرک: تا
شماره ثبت: تا
نسخه: تا
سال نشر:    
شماره بازیابی:    


  محدود کردن مدارک بر اساس:    
 
 
 
   

       
         
       

برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 3578     

Title Author Translator Publisher Publication Date Subject
1100 words you need to know Murray پژواک جامعه 1379 Vocabulary
PC system programming مرکز فرهنگی نشر گستر 1373 Systems programming (Computer science) 2-Microcomputers --Programming.
New Students Speak English‍Book 4 ‌ ○ ‌ ■ ‌New Students Speak English:Book 4 Dorry Gertrude شرکت سهامی ایران - وبستر 1341 زبان انگلیسی -- کتابهای درسی برای خارجیان
Nelson English language tests‬ William Scott Fowler تکریم 1381 زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ای‍ی‌*
Lexicology ‍ a short introduction ‌ ○ ‌ ■ ‌Lexicology : a short introduction Halliday M.A.K Continuum 2007 Lexicology
Signals & systems Oppenheim Alan V Prentice Hall c1997 System analysis. 2-Signal theory (Telecommunication)
Words, meaning and vocabulary : an introduction to modern English lexicology(R) Jackson, Howard Continuum 2007 Lexicology 2-Vocabulary 3-English language --Foreign elements.
Ancient Greek literature Whitmarsh Tim Polity Press 2004 Greek literature --History and criticism. 2-Greece --Civilization --To 146 B.C.
‏‫A Guide to teaching English language skills Rahimi Ali جنگل 1386 زبان انگلیسی -- راهنمای آموزشی (عالی)(
A Course In English Pronunciation ‍ a generative Framework ‌ ○ ‌ ■ ‌A Course In English Pronunciation : a generative Framework Yarmohammadi Lotfollah The Center for Studing and Compiling University Books hn Humanities (SAMT) 1996 1-English Language -- Pronunciation -- Study and teaching 2-English Language --Pronunciation by forget speakers -- study and teaching
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 3578     
ورود | جستجوی ترکیبی | کتابخانه ما | راهنما | همارا

کلیه حقوق این محصول متعلق به موسسه همارا می باشد.