نمایش مختصر - موسسه آموزش عالی زند شیراز
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
esmail azizi ( ۱ )
ناشران مرتبط
Shiraz ( ۵ )
تهران ( ۱ )
شیراز ( ۱ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پایان نامه لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۱ رکورد از ۱۳۳۹۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : General Language Proticiency and Undersstanding Scientific Discourse
پدیدآور : علوی,,
ناشر : تهران
شماره راهنما :‭P4/G9A7‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
2.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : تاثير جنسيت در کاربرد نقشهاي فرمايشي مستقيم و غير مستقيم کلام در داستانهاي کوتاه انگليسي مقدماتي کودکان
پدیدآور : شهیدزاده,,
ناشر : آزاد شیراز
شماره راهنما :‭P6/G5Sh7‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
3.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : World Knowledge Neede for Reading est Texts :A Study of the Types of Inferences in Medical Texts
پدیدآور : فضیلت فر,,
ناشر : تربیت مدرس تهران
شماره راهنما :‭P7/F2W7‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
4.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : Time and Tense in Persian and American English A Contrastive Analysis for Pedagogical Purposes
پدیدآور : صدیقی,,
ناشر : شیراز
شماره راهنما :‭P8/ُS2T5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
5.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : A Pedagogical Approach to the Pronunciation of English Words
پدیدآور : Yamini,,
ناشر : Shiraz
شماره راهنما :‭P12/Y2P5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
6.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : Study of the Acquisition Problems of Different Aspects of English by Learners Who Acquire the Language in a Non-English-Speaking Environment
پدیدآور : Tahririan,,
ناشر : Shiraz
شماره راهنما :‭P13/T2S8‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
7.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : ‎‌‌Infinitives in Persian and English : A Contrastive Analysis for Pedagogical Purposes‎
پدیدآور : Afghari,,
ناشر : Shiraz
شماره راهنما :‭P15/A4I5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
8.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : A Comparison of the Attitudes of Pahlavi University Sophomores and Seniors Toward the Instructional Materials Teaching Methods and Utility of the Compulsry English Courses
پدیدآور : Moezzi,,
ناشر : Shiraz
شماره راهنما :‭P16/M6C6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
9.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : French Influence on the Educational System of Iran
پدیدآور : Farzin nia ,,
ناشر : Shiraz
شماره راهنما :‭P17/F2F7‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
10.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : A Contrastive Analysis of English and Persian Stress
پدیدآور : حیاتی,,
ناشر : تربیت مدرس
شماره راهنما :‭P26/H2C6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
11.
Latin Dissertation
Latin Dissertation
عنوان : الگوي مبتدا-خبر در متن هاي علمي انگليسي و فارسي=theme-rheme patterns in english & persian scientific
پدیدآور : azizi,,
ناشر : موسسه زند
شماره راهنما :‭EN100/S3T31386‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو