نمایش مختصر - موسسه آموزش عالی زند شیراز
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب لاتين ( ۲۷۷۹ )
موضوعات مرتبط
Criticism ( ۱۱ )
Linguistics ( ۹ )
پدیدآوران مرتبط
Bloom, Harold ( ۸۳ )
Bloom,Harold ( ۱۳ )
ناشران مرتبط
Springer ( ۱۴۳ )
Routledge ( ۱۰۶ )
McGraw-Hill ( ۵۰ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۷۷۹ رکورد از ۱۳۳۹۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Living English structure
پدیدآور : Allen,William Stannard. [from old catalog]
تاریخ نشر : 1956]
ناشر : Longmans, Green
شماره راهنما :‭PE 1128‬‭A473 1956‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
2.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Reading modern short stories
پدیدآور : Thurston,Jarvis
تاریخ نشر : 1955]
ناشر : Scott, Foresman
شماره راهنما :‭PZ T427‬‭Re‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
3.
Latin Book
Latin Book
عنوان : The mill on the Floss
پدیدآور : Eliot,George,1819,1880
تاریخ نشر : 1992
ناشر : Knopf
شماره راهنما :‭PR 4664‬‭A1 1992‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
4.
Latin Book
Latin Book
عنوان : A companion to modernist literature and culture
پدیدآور : Bradshaw, DavidDettmar, Kevin J. H
تاریخ نشر : c2006
ناشر : Blackwell Pub
شماره راهنما :‭PR 478.M6‬‭C65 2006‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
5.
Latin Book
Latin Book
عنوان : A companion to the Hellenistic world
پدیدآور : Erskine, Andrew
تاریخ نشر : 2003
ناشر : Blackwell Publishing Lt
شماره راهنما :‭DE 86‬‭C65 2003‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
6.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Chomsky's universal grammar
پدیدآور : Newson, Mark
تاریخ نشر : 1996
ناشر : Blackwell Publishers
شماره راهنما :‭P 85.C47‬‭C66 1996‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
7.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Collins guide to letter writing
پدیدآور : Rivers,Patrick Humphrey. [from old catalog]
تاریخ نشر : 1966
ناشر : Collins
شماره راهنما :‭PE 1483‬‭R5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
8.
Latin Book
Latin Book
عنوان : American English Pronunciation and Dictation
تاریخ نشر : 1978
ناشر : Longman
شماره راهنما :‭PE 1128‬‭M37‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
9.
Latin Book
Latin Book
پدیدآور : Berne,Eric
تاریخ نشر : 1972]
ناشر : Grove Press
شماره راهنما :‭RC 489.T7‬‭B47‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
10.
Latin Book
Latin Book
عنوان : The new industrial state
پدیدآور : Galbraith,John Kenneth,1908,2006
تاریخ نشر : 1985
ناشر : Houghton Mifflin
شماره راهنما :‭HC 106.6‬‭G35 1985‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
11.
Latin Book
Latin Book
عنوان : ‌‌kernel lessons Intermediate :Students Book
پدیدآور : O'Neill, Robert
تاریخ نشر : 1978
ناشر : Longman
شماره راهنما :‭PE 1128‬‭A477‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
12.
Latin Book
Latin Book
عنوان : ‌‌Writing, research, theory, and applications
پدیدآور : Krashen,Stephen D
تاریخ نشر : 1984
ناشر : Pergamon Institute of English
شماره راهنما :‭PE 1404‬‭K67 1984‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
13.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Linguistics
پدیدآور : Crystal,David
تاریخ نشر : 1971
ناشر : Penguin
شماره راهنما :‭P 121‬‭C68‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
14.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Linguistics across cultures
پدیدآور : Lado,Robert
تاریخ نشر : 1957]
ناشر : University of Michigan Press
شماره راهنما :‭P 53‬‭L3‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
15.
Latin Book
Latin Book
پدیدآور : Elgin,Suzette Haden
تاریخ نشر : c1979
ناشر : Prentice-Hall
شماره راهنما :‭P 121‬‭E58 1979‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
16.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Semantic theory
پدیدآور : Katz,Jerrold J
تاریخ نشر : 1972]
ناشر : Harper & Row
شماره راهنما :‭P 325‬‭K35‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
17.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Handbook of American idioms and idiomatic usage(R)
پدیدآور : Dixson, Robert James
تاریخ نشر : 1953]
ناشر : Regents Pub. Co
شماره راهنما :‭PE 1460‬‭W56‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
18.
Latin Book
Latin Book
عنوان : English sentences
پدیدآور : Roberts,Paul,1917,1967
تاریخ نشر : 1962]
ناشر : Harcourt, Brace & World
شماره راهنما :‭PE 1111‬‭R733‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
19.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Attitudes and motivation in second-language learning
پدیدآور : Lambert, Wallace E
تاریخ نشر : 1972]
ناشر : Newbury House Publishers
شماره راهنما :‭PB 36‬‭G3‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
20.
Latin Book
Latin Book
عنوان : A psycholinguistic experiment in foreign-language teaching
پدیدآور : Wertheimer, Michael
تاریخ نشر : 1964]
ناشر : McGraw-Hill
شماره راهنما :‭PF 3066‬‭S3‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو