نمایش مختصر - موسسه آموزش عالی زند شیراز
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۴۰۳۱ )
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
‎ترمه‎ ( ۴۹ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۰۳۱ رکورد از ۱۳۳۹۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب
عنوان : ايران. اساسنامه‌ها و آئين‌نامه‌ها
پدیدآور : دانشگاه آزاد ايران
تاریخ نشر : ۱۳{xx.}
ناشر : ‎دانشگاه آزاد ايران‎
شماره راهنما :‭LGR1071‬‭ک4آ91300‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
2.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎حسابداري مالي 2‎
پدیدآور : ‎شباهنگ‎, ‎رضا‎
تاریخ نشر : ۱۳۷۴
ناشر : ‎سازمان حسابرسي ، مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HF5655‬‭ف2ش215‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
3.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎‌‌اقتدار اطلاعات: رهنمودهايي براي برنامه‌هاي چندرسانه‌اي کتابخانه‌هاي آموزشگاهي‎
پدیدآور : جوکار، عبدالرسول، 1327 - ، مترجم?رحيميان، جلال، 1335 -، مترجم?دانشگاه شيراز?انجمن ارتباطهاي آموزشي و فناوري?{Association For Educational Communications and technology}?انجمن کتابداران آمريکا?{American Library Association}
تاریخ نشر : ۱۳۷۹
ناشر : ‎دانشگاه شيراز‎
شماره راهنما :‭Z675‬‭م4‮الف‬71379‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
4.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎حسابداري مالي 1‎
پدیدآور : ‎شباهنگ‎, ‎رضا‎
تاریخ نشر : ۱۳۷۴
ناشر : ‎سازمان حسابرسي ، مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HF5655/‬‭ف2ش215‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
5.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎‌‌رسانش نوآوري‌ها: رهيافتي ميان فرهنگي‎
پدیدآور : کرمي، عزت‌الله، مترجم?فنائي، ابوطالب، 1328 - ، مترجم?دانشگاه شيراز
تاریخ نشر : ۱۳۶۹
ناشر : ‎دانشگاه شيراز‎
شماره راهنما :‭HM101‬‭ر2ر51369‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
6.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎اصول حسابرسي 1‎
پدیدآور : عباس ارباب سليماني ، محمود نفري
تاریخ نشر : ۱۳۸۱
ناشر : ‎سازمان حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HF5667‬‭‮الف‬ 6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
7.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎هنر و علم خلاقيت‎
پدیدآور : مسدد، علي‌اصغر، 1323 -، مترجم?دانشگاه شيراز
تاریخ نشر : ۱۳۶۹
ناشر : ‎دانشگاه شيراز‎
شماره راهنما :‭BF408‬‭ن891380‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
8.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎اصول حسابرسي 2‎
پدیدآور : عباس ارباب سليماني ، محمود نفري
تاریخ نشر : ۱۳۷۴
ناشر : ‎سازمان حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HF5667/‬‭‮الف‬ 6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
9.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎‌‌مخارج الحروف، يا، اسباب حدوث الحروف‎
پدیدآور : ‎ابن‌سینا‎, ‎حسین‌بن عبدالله‎
تاریخ نشر : ۱۳۹۰
ناشر : ‎پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ?،‎
شماره راهنما :‭PJ6148‬‭‮الف‬2م3041‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
10.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎حسابداري پيشرفته 2‎
پدیدآور : ‎شباهنگ‎, ‎رضا‎
تاریخ نشر : ۱۳۷۷
ناشر : ‎سازمان حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HF5655‬‭ف2ش213‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
11.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎حسابداري پيشرفته : صورتهاي مالي تلفيقي (ج 1)‎
پدیدآور : ‎شباهنگ‎, ‎رضا‎
تاریخ نشر : ۱۳۸۱
ناشر : ‎سازمان حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HF5655/‬‭ف2ش213‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
12.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎‌‌فارسي حرف بزنيم: فارسي آسان (روش گفتگويي آموزش فارسي پايه فارسي محاوره...)‎
پدیدآور : ‎آذری نجفآباد‎, ‎الله‌وردی‎
تاریخ نشر : ۱۳۷۹
ناشر : ‎آئينه انديشه‎
شماره راهنما :‭PIR2829‬‭ف4آ41379‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
13.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎مديريت مالي 2‎
پدیدآور : ‎شباهنگ‎, ‎رضا‎
تاریخ نشر : ۱۳۷۴
ناشر : ‎سازمان حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HF5655‬‭ف2 ش25‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
14.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎مديريت مالي 1‎
پدیدآور : ‎شباهنگ‎, ‎رضا‎
تاریخ نشر : ۱۳۷۴
ناشر : ‎سازمان حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HG4026‬‭ش2م4‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
15.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎دستور و نگارش فارسي: دستور فارسي، اصول انشائي، قواعد املايي، علامت‌گذاري ...‎
پدیدآور : ‎زرسنج‎, ‎محمدرضا‎
تاریخ نشر : ۱۳۶۲
ناشر : ‎خدمات فرهنگي رسا‎
شماره راهنما :‭PIR2839‬‭ز4د5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
16.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎مديريت مالي‎
پدیدآور : ‎مصطفوی مقدم‎, ‎علیرضا‎
تاریخ نشر : ۱۳۵۴
ناشر : ‎مدرسه عالي بازرگاني‎
شماره راهنما :‭HG4026‬‭م م4‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
17.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎سياستهاي مالي و فرايند توسعه‎
پدیدآور : محمود طلوع مکانيک
تاریخ نشر : ۱۳۷۹
ناشر : ‎سازمان حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HG195‬‭پ9س9‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
18.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎‌‌اوراق مشارکت : سوابق ، مقررات و حسابداري‎
پدیدآور : ‎علی مدد‎, ‎مصطفی‎
تاریخ نشر : ۱۳۸۰
ناشر : ‎سازمان حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HG4715‬‭ع8‮الف‬ 8‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
19.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎دستور زبان فارسي‎
پدیدآور : انوري، حسن، 1312 - ، نويسنده همکار
تاریخ نشر : ۱۳۶۳
ناشر : ‎انتشارات [دکتر] فاطمي‎
شماره راهنما :‭PIR2693‬‭‮الف‬3د5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
20.
کتاب
کتاب
عنوان : ‎حسابداري صنعتي :مفاهيم و کاربردها در هزينه يابي (ج 1)‎
پدیدآور : ‎عالی ور‎, ‎عزیز‎
تاریخ نشر : ۱۳۸۱
ناشر : ‎سازمان حسابرسي‎
شماره راهنما :‭HF5686‬‭ق9ع2‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو