نمایش مختصر - موسسه آموزش عالی زند شیراز
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
Allam Maalla ( ۱ )
Zhijie, Li ( ۱ )
K.Mukherjee ( ۱ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:مقاله لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۶ رکورد از ۱۳۳۹۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Data Mining Techniques Applied to Predictive Modeling of the Knurling Process
پدیدآور : Chang-Xue Jack, Feng
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
2.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Data Mining and Serial Documents
پدیدآور : Anane, Rachid
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
3.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : The WM method completed : a flexible fuzzy system approach to data mining
پدیدآور : Wang, Li-Xin
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
4.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Analysis of acquisition patterns : A theoretical and empirical evaluation of alternative methods
پدیدآور : Paas, Leonard J
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
5.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Process innovativeness in technology services organizations : Roles of differentiation strategy , operational autonomy and risk-taking propensity
پدیدآور : Das, Sidhartha R.
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
6.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Developing activity duration specification limits for effective project control
پدیدآور : R., Alan Bowman،
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
7.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Impact pathway evaluation of an integrated Strigahermonthica control project in Northern Nigeria Impact pathway evaluation of an integrated Strigahermonthica control project in Northern Nigeria Impact pathway evaluation of an integrated Strigahermonthica control project in Northern Nigeria
پدیدآور : Boru, Douthwaite
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
8.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Michael Marmot (2004) Status Syndrome : How Your Social Standing Directly Affects Your Health and Life Expectancy Michael Marmot (2004) Status Syndrome : How Your Social Standing Directly Affects Your Health and Life Expectancy
پدیدآور : Ennals, Richard
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
9.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Concrete knowledge , the conversational turn , and translation Concrete knowledge , the conversational turn , and translation
پدیدآور : Dasgupta, Probal
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
10.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Decentralized Coordination through Digital Technology , Dynamic Pricing , and Customer-Driven Control : The GridWise Testbed Demonstration Project
پدیدآور : Chassin, David P.
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
11.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : The IAAS , making history!
پدیدآور : De Lathouwer, Claude
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
12.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : The International Association for Ambulatory Surgery (IAAS)
پدیدآور : P. E. M., Jarrett
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
13.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Implementation of Cloud Computing on Web Application
پدیدآور : Rewatkar, Liladhar R.
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
14.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Cloud Computing : Future Framework for e-Governance
پدیدآور : K.Mukherjee
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
15.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Comparative Research on Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm
پدیدآور : Zhijie, Li
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
16.
مقاله لاتین
مقاله لاتین
عنوان : Optimal Power Multicast Problem in Wireless Mesh Networks by Using a Hybrid Particle Swarm Optimization
پدیدآور : Maalla, Allam
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو