نمایش مختصر - موسسه آموزش عالی زند شیراز
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:مقاله فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۲۱ رکورد از ۱۳۳۹۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : ميان افزار موبايل براي پردازش موبايل
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
2.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : گزارشگري مالي تورم و بهاي تمام گ شده تاريخي
پدیدآور : سرخاني, محمد
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
3.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : سازماندهي مديريت كيفيت فراگير
پدیدآور : عظيمي, مرتضي
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
4.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : گزارشي از همايش بهاي تمام شده ابزار ارتقاي بهره وري
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
5.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : قسمت اول ) BSC كارت امتيازي متوازن
پدیدآور : لطفياني, احسان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
6.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : مدل هاي تعالي كسب و كار
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
7.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : پيدايش و تكامل سيستم هاي مديريت بهاي تمام شده
پدیدآور : مهرآذين, عليرضا
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
8.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : هدف گذاري بهاي تمام شده رويكرد بهبود برنامه ريزي و طراحي محصول
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
9.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : افزايش كيفيت و كاهش چشمگير هزينه تمام شده كالا
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
10.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : مديريت بهاي تمام شده جامع و زنجيره مالي تامين
پدیدآور : مهرآذين, عليرضا
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
11.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : مديريت كيفيت جامع واقعا" چيست
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
12.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : اوراكل موبايل و سرويسهاي مجاني
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
13.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : مدل سازي انرژي و اقتصاد سيستم توليد همزمان به روش بهينه سازي تكميلي
پدیدآور : محمدي اردهالي, مرتضي
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
14.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : TQM مديريت كيفيت فراگير
پدیدآور : مرتضوي, داريوش
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
15.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : در شركت هاي برتر ايران )TQM( بررسي ميزان به كارگيري ابزار، فنون ، مفاهيم و عوامل اساسي مديريت كيفيت جامع
پدیدآور : كرمي قهرودي, محمدرضا
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
16.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : خصوصيات سيستمهاي حسابداري صنعتي صنايع استان فارس
پدیدآور : نمازي, محمد
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
17.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : بررسي نگرش مديران واحدهاي صنعتي فارس نسبت به حسابداري صنعتي
پدیدآور : نمازی, محمد
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
18.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : اهميت مساله مسيريابي در كاهش بهاي تمام شده محصول مطالعه موردي شركت ذوب آلياژ
پدیدآور : سهرابي, بابك
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
19.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : چيستي مديريت اسلامي در بوته نقد
پدیدآور : جعفری, محمود
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
20.
مقاله فارسی
مقاله فارسی
عنوان : روش هاي مقابله با ايستادگي در برابر تغيير
پدیدآور : فربودی, یوسف
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو